اوُشاق‌لارێن نئچه‌سی ایله‌ن جیبهه‌نین قێراغێندان وێزێب، عراقێن بیر شهرینه یئتیردیک. یئمک دردیندن ایکی ائوین قاپێسێنێ چالدێق، آنجاق یول وئرمه‌دیلر. دلی‌خانا کیمی بیر یئره راست گلدیک. ایکیمجی طبقه‌ده میزلرین اۆستو دولو یئمک ایدی، نئچه نفر ده اگلشیب یئمک‌ده ایدی‌لر. اوشاق‌لار دا یئمگی باشلاماق ایسته‌دیلر، آنجاق من اورداکێلارێن خوُمار باخێشلارێنا(!) شک ائیله‌دیم... سانکی یئمک‌لره داوا-زاد قاتێردێلار... اوُجا سس ایله‌ن اوشاقلارا سیلاح‌لارێنێ حاضێرلاماغێ تاپێشێراراق، تۆفنگیم ایله‌ن اورانێن دؤکتورونو ووُرماق ایسته‌دیم، آنجاق توفنگ آتمادێ! ماشاالله اوشاقلار دا سؤزومو سایمایێب، سیلاحلارێنێ حاضێرلامامێشدێلار (اۆزلری آغ اولسون)! بئله‌جه‌ دؤکتور منه سارێ حمله گتیردی؛ من ده ایت کیمی پیلله‌لردن یئنیب قاشدێم!

اوُجا آغاج‌لێ بیر اوُرمانا(جنگله) یئتیشدیم. یئره قار یاغمێش اێدێ. یول قێراغێندا بیر اوتور(ماشین) ساخلامێش اێدێ. بیر طیّاره یئندی. خلبان دۆشوب اوتورداکێنا یوُخارێ بیر سیلاح وئریب، طیّاره‌سی ایله‌ن اۇچدو. بیردن اورمانێن باشێندان سس-صدا قالخدێ! نئچه باش آدام(«واکینگ دئد»ده اوینایانلار)، داللارێجا بیر سۆرو زامبی اورمانا تؤکولدولر! ریک(آداملارێن باشچێسێ)، "دۇرون زامبی‌لری ووُراغێن" دئیه‌دیکده، میللت چؤنوب زامبی قێرماغێ باشلادێلار! من ایسه بوُ خئییر ایشه قارێشدێم... قێلێنج ایله‌ن زامبی‌لری ووُرماق چوخ کئف وئریردی!

زامبی‌لری قێراندان سونرا، ریک گیل ایله‌ن دلی‌خانایا قایێتدێق. اورانێ برکیتمگه باشلادێق. اۆست طبقه‌دن ائشیگه باخاندا، گؤردوم بیر قوُیودان نئچه نفر آدام چێخێر.(قاباقکێ زامبی یوُخولارێمێن بیرینده، قوُیولاردا گیزلَنَن آداملار گؤرموشدوم.) هردن ده یاغێش یاغێردێ، سانکی قورخمالێ بیر اویون باشێمێزا گلجک ایدی...
بؤلوملر: زامبی یوخوسو،

چاغ : یکشنبه 2 فروردین 1394 | 04:21 | یازان : یوخوچو | باخیش Baxış 0