یوُخودا گؤردوم دبیریستانێن بئشینجی ایلی چێخێب! دانیشجو اولاراق، دبیریستانا دا یئنی‌دن گئتمه‌لی ایدیک! من سئوینیردیم! اوتور(ماشین) ایله‌ن مدرسه‌یه گئتدیم. اوُشاقلار دا اطراف‌دا ایدی‌لار. یاپێشێق مدرسه‌نین قاپێسێ آچێق اێدێ. اوتورو سالدێم اورا. بیر آزدان سونرا "اؤز مدرسه‌میزه گئتمه‌لی‌ییک" دئدی‌لر. ریاضی‌میز وار اێدێ. درس چتین ایدی... یانێ اوخومامازلێق‌دان چتین گلیردی! سونرا ائوده اولماغێمێ گؤردوم. سحر چاغێ گئج اویانمێش اێدێق! ساعات اونا یاخێن اێدێ. چرخ ایله‌ن گئده‌جک ایدیم. سحر چاغێ هاوانێن سویوق‌لوغو و ناهار چاغێ ایستی اولماغێنا گؤره، مۆناسیب پالتار آختارێردێم. برنامه‌میزی دوُوارا یاپێشدێرمێش اێدێم. اوّل زنگه یئتیره بیلمه‌یه‌جک ایدیم. «تاکسێ» ایشلتمگه ربطی اولان بیر درسیمیز وار اێدێ! ایکینجی زنگ ده ریاضی‌میز.

بوُ آردا یوُخودان اویانێب ساعاتێن سککیز یارێما یاخێن اولدوغونو گؤردوم. هله یوُخو هاواسێندان چێخمامێش اێدێم. خیالێم راحات اولدو، چۆنکو مدرسه‌یه یئتیره بیله‌جک ایدیم! یئنه یوُخلادێم...

بوُ سفر گؤردوم مریضخانادایێق. انه‌-شۆش پیلله‌لری وار اێدێ! چتینلیگ ایله‌ن اۆسته چێخێردێم. بیر یئرده پیلله‌لر قێرێلمێش اێدێ. آتێلمالێ اێدێم. آنجاق خطری چوخ اێدێ. او طبقه‌ده آسێلێ قالدێم. یولداشلاردان دا گلدی‌لر. اونلار دا اوردان اۆسته چێخاممادێلار... مریضخانانێن ایشله‌یه‌ن‌لرینه گیلایه‌لَنیردیک...بؤلوملر: درس-کیلاس یوخوسو،

چاغ : سه شنبه 11 فروردین 1394 | 01:24 | یازان : یوخوچو | باخیش Baxış 0